W dniu 10 grudnia 2018 r. planowane są:

1) posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o godz. 10.30, którego tematem będzie:

    1. Powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji.

2) wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych o godz. 11.00, którego tematem będzie:

    1. Powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji.

    2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dłutów na rok 2019 w zakresie działania Komisji.

    3. Zapoznanie z symulacją dochodów i kosztów z tytułu opłaty śmieciowej na lata 2019-2020.

 

W dniu 11 grudnia 2018 r. planowane jest:

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:

 

1) Powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji.

2) Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dłutów na rok 2019 .

3) Zapoznanie z symulacją dochodów i kosztów z tytułu opłaty śmieciowej na lata 2019-2020.

W dniu 10 października 2018 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:
Omówienie materiałów na Sesję Rady Gminy Dłutów.
W dniu 15 października 2018 r. planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych o godz. 11.00, którego tematem będzie:
 1. Zapoznanie się z wynikami egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum .
 2. Założenia organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych na rok szkolny 2018-2019
 3. Informacja dotycząca realizacji uchwały o utrzymaniu czystości w gminie.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 19 września 2018 r. planowane jest:

posiedzenie Komisji Statutowej o godz. 09.00, którego tematem będzie:

 1. Opracowywanie projektu Statutu Gminy Dłutów.

W dniu 20 września 2018 r. planowane jest:

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję i zaopiniowanie zmian w budżecie gminy.

 

W dniu 12 września 2018 r. planowane są:

 1. posiedzenie Komisji Statutowej o godz. 10.30, którego tematem będzie:
  1. Opracowywanie projektu Statutu Gminy Dłutów.
 1. posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:
  1. Omówienie projektów uchwał na sesję i zaopiniowanie zmian w budżecie gminy.

W dniu 4 września 2018 r. o godz. 13.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, którego tematem będzie:

 1. Zapoznanie się z oceną wniosków w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker