Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 8 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, którego tematem będzie:

  1. Omówienie materiałów na sesję

W dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie:

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 17 lipca 2018 r. o godz. 13.00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, którego tematem będzie:

  1. Omówienie materiałów na sesję

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 29 maja 2017 r. o godz. 13.00 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, którego tematem będzie:

  1. Analiza realizacji wniosków Komisji za 2015 r. i 2016 r.
  2. Zapoznanie się z programem reorganizacji szkolnictwa w Gminie Dłutów.
  3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
  4. Informacja o zabezpieczeniu specjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców Gminy.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniach16 maja 2017 r. o godz. 1100, 25 maja 2017 r. o godz. 1100 oraz 6 czerwca 2017 r. o godz. 1100 planowane są posiedzenia Komisji Rewizyjnej, których tematem będzie:

  1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 r. zgodnie z planem przyjętym na posiedzeniu w dniu 11.05.2017 r.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 8 maja 2017 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 r.
  2. Kontrola w terenie.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker