Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 20 marca 2017 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Plan imprez kulturalnych na 2017 r.
  2. Analiza realizacji wniosków Komisji za 2016 r.
  3. Polityka gminy względem osób starszych i niepełnosprawnych.

W dniu 28 marca 2017 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Tematem posiedzenia będzie Kontrola wykonania interpelacji radnych, wniosków komisji, wniosków sołtysów i mieszkańców Gminy Dłutów.

 

W dniu 6 marca 2017 r. o godz. 11:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Tematem posiedzenia będzie:

1.Kontrola kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej.

 

W dniu 6 marca 2017 r. o godz. 13:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Informacja o realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych.

2.Informacja o realizacji zadań gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

3.Informacja o realizacji uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 13:00 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych  

Tematem posiedzenia będzie:

1.      Zapoznanie się z programem reorganizacji szkolnictwa w Gminie Dłutów.

  1.    Plan imprez kulturalnych na 2017 r.

 

W dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Tematem posiedzenia będzie:

1.      Kontrola budowy przedszkola w Dłutowie. 

Planowane w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 12:00  posiedzenie wspólne Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych zostało przeniesione na dzień 15 grudnia 2016 r. o godz. 12:00.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker