W dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej  

Tematem posiedzenia będzie:

1.      Opracowanie planu pracy komisji na 2017 r.

 

W dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 planowane jest posiedzenie wspólne Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia będzie:

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dłutów na 2017 r.

 

Planowane posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 listopada 2016 r.

zostało odwołane i  przeniesione na dzień 18 listopada 2016 r. na godz. 11:00

  • Opracowanie sprawozdania komisji z II półrocza 2016 r.
  • Zapoznanie się ze stanem nieruchomości w Hucie Dłutowskiej dzierżawioną przez najemcę (część wyjazdowa posiedzenia).

 

W dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 11:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

  1. Opracowanie sprawozdania komisji z II półrocza 2016 r.
  2. Zapoznanie się ze stanem nieruchomości w Hucie Dłutowskiej dzierżawioną przez najemcę (część wyjazdowa posiedzenia).

W dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, podczas którego komisja zapozna się ze stanem technicznym lokali gminnych.

 

 

 

W dniu 17 października 2016 r. o godz. 10:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1.Kontrola mienia komunalnego Gminy Dłutów i kosztów utrzymania obiektów.

 

W dniu 19 października 2016 r. o godz. 14:00 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1.Analiza współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

W dniu 25 października 2016 r. o godz. 12:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1.Informacja dotycząca zgłoszonych wniosków z funduszu sołeckiego na 2017 r.

2.Zgłaszanie propozycji do projektu budżetu Gmina na 2017 rok.

3.Zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.

 

Planowane posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 30.09.2016 r. zostało odwołane i i przeniesione na dzień 4 października 2016 r. na godz. 14:00

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego.

2. Dyskusja nad informacją o stanie realizacji zadań oświatowych.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker