Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dłutów
odbędzie się 1 grudnia 2021 roku (środa) o godzinie 1200 
w Urzędzie Gminy w Dłutowie, przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie.
  2. Ocena funkcjonowania budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej.

Przewodniczący Komisji

Jarosław Nierychlewski

Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dłutów
odbędzie się 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 1000  
w Urzędzie Gminy Dłutów, przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie

Przewodniczący Komisji

Janusz Nowak

Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Dłutów przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Andrzej Banaś

W dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 900 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie materiałów na sesję.
  2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Andrzej Banaś

 

W dniu 15 lipca 2020 roku (środa) o godzinie 1300planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

1. Wypracowanie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2019 r.

2. Polityka Gminy Dłutów względem osób starszych i niepełnosprawnych.

3. Rozwój sportu i rekreacji na terenie Gminy Dłutów.

4. Ustalenie propozycji planu pracy Komisji na drugie półrocze 2020 r.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker