W dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 planowane jest posiedzenie wyjazdowe Komisji Rewizyjnej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, którego celem będzie zapoznanie się z wynikami zaleceń pokontrolnych.


W dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz.1100 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.Temat posiedzenia komisji

1.Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Dłutów:

1) sprawozdanie kierownika policji,

2) sprawozdanie komendanta gminnego OSP,

3) sprawozdanie z zakresu obrony cywilnej.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 22 marca 2016 r. o godz. 12:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Temat posiedzenia komisji

  1. Informacja o realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych.
  2. Informacja o realizacji zadań gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
  3. Informacja o stanie mienia komunalnego - analiza możliwości zagospodarowania.
  4. Omówienie materiałów na sesje.

W dniu 31 marca 2016 r. o godz.11:00  planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Temat posiedzenia komisji

  1. Zapoznanie się z protokołami z kontroli wewnętrznej jednostek budżetowych gminy zleconych przez Wójta Gminy Dłutów.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 15 marca 2016 r. o godz.11:00planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w budynku Gimnazjum w Dłutowie ul. Główna 9.

Temat posiedzenia komisji

     1.Kontrola struktury zatrudnienia oraz kosztów utrzymania Gimnazjum w Dłutowie.

W dniu 15 grudnia 2015 r. o godz.12:00odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Komisji Rewizyjnej.

Temat posiedzenia komisji

  1. Omówienie projektu budżetu Gminy Dłutów na 2016 rok i opracowanie na jego temat opinii.

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Komisja Rewizyjna odbędzie posiedzenie 8 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

Tematy posiedzenia komisji:

  1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker