Zaopiniowanie projektów statutów sołectw

Kategoria: Konsultacje społeczne
Opublikowano Super User

Przeprowadzane są konsultacje społeczne o zasięgu lokalnym, projektów uchwał w sprawie statutów sołectw położonych na terenie gminy Dłutów:

 1. sołectwo Budy Dłutowskie,
 2. sołectwo Czyżemin,
 3. sołectwo Dąbrowa,
 4. sołectwo Dłutów,
 5. sołectwo Dłutówek,
 6. sołectwo Drzewociny,
 7. sołectwo Huta Dłutowska,
 8. sołectwo Lesieniec,
 9. sołectwo Leszczyny Duże,
 10. sołectwo Leszczyny Małe,
 11. sołectwo Łaziska,
 12. sołectwo Mierzączka Duża,
 13. sołectwo Orzk,
 14. sołectwo Pawłówek,
 15. sołectwo Piętków,
 16. sołectwo Redociny,
 17. sołectwo Stoczki-Porąbki,
 18. sołectwo Ślądkowice,
 19. sołectwo Świerczyna,
 20. sołectwo Tążewy.

Statuty stanowią załączniki.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw, położonych na terenie gminy Dłutów, na temat treści zapisów projektów statutów.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 27 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych ankiet wyrażających opinie i uwagi dotyczące treści projektów statutów.

Załączniki i pełna wersja dokumentu dostępna jest pod adresem: http://bip.dlutow.pl/ogloszenie-wojta-gminy-dlutow-dotyczace-przeprowadzenie-konsultacji-spolecznych-w-przedmiocie-zaopiniowania-projektow-statutow-solectw-polozonych-na-terenie-gminy-dlutow

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker