Gazyfikacja Gminy Dłutów

Kategoria: Sieć gazowa
Opublikowano Super User

Wójt Gminy Dłutów, uprzejmie informuje, iż zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej właściciele działek położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku  od m. Pawłówek do m. Dłutów do skrzyżowania z ul. Polną i ul. Rzemieślniczą mogą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej do dnia 15 października 2019 r. w tut. Urzędzie Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25 lub w PSG w Oddziale Zakładu Gazowniczego w Łodzi przy ul. Targowej 18 lub w Gazowni w Pabianicach przy  ul. Partyzanckiej 110.

Przedmiotowe wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Właściciele pozostałych działek położonych na terenie Gminy Dłutów zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej z poszczególnych miejscowości proszeni są o wpisanie się na listę u sołtysa swojego sołectwa.

Dokumenty do złożenia wniosku można pobrać:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Przykład wypełnionego wniosku

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker