”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

Kategoria: Tablica Ogłoszeń
Opublikowano Karolina Reliszka

I N F O R M A C J A

            Urząd Gminy w Dłutowie informuje, że wniosek złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 35.000 zł został pozytywnie rozpatrzony.

folie1

W związku z powyższym odbiór odpadów od rolników, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie odbędzie się w okresie wrzesień-październik 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż otrzymane dofinansowanie jest formą pomocy publicznej de minimis, które nie może przekroczyć kwoty 20 000 euro dla gospodarstwa rolnego w okresie ostatnich 3 lat. W związku z tym prosimy, aby rolnicy (głównie duże gospodarstwa rolne) zweryfikowali czy w podanym okresie uzyskali pomoc publiczna przekraczającą ww. kwotę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Dłutowie p. Agnieszką Michaś pod numerem tel. 42 634-05-21 wew.128.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker