PROJEKT EKOLOGICZNY

Kategoria: Tablica Ogłoszeń
Opublikowano Super User

PROJEKT EKOLOGICZNY

    Przedszkole przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dłutowie we współpracy z Gminą Dłutów (beneficjent), w okresie od 01.10.2020r. do 30.06.2021r., realizuje zadania z projektu pt.

Dzieci, woda i przygoda – Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2020/2021

 
    Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
    Łączne koszty zadania: 30 366,00 zł
    Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 27 102,00 zł
    Udział własny ze środków Rady Rodziców Przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dłutowie: 3264,00 zł

 

    Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez następujące działania, metody i formy realizacji:
- Prowadzenie zajęć edukacji ekologicznej w ramach zajęć dydaktycznych.
- Uczestniczenie w warsztatach ekologicznych, spektaklach profilaktycznych i prelekcjach.
- Wyjazdy, wycieczki.
- Spotkania.
- Konkursy.
- Wystawy pokonkursowe prac dzieci.
- Publikacje na stronie internetowej przedszkola.
- Ulotki informacyjne na temat "Woda źródłem życia".

    Zakres rzeczowy dofinansowania:
- zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola,

- wycieczki ekologiczne i warsztaty terenowe,
- warsztaty i zajęcia stacjonarne,
- zakup nagród dla laureatów i uczestników przedszkolnych konkursów ekologicznych.

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker