Działając na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 roku

Wójt Gminy Dłutów informuje,

że termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętym Rządowym programem – „Wyprawka szkolna 2014” ustala się do dnia

5 września 2014 roku

Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o podręcznik

Wyprawka szkolna 2014 - informacje

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadamia się, że na wniosek z dnia 18.04.2014 r., Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wszczęte zostało postępowanie administracyjne, w sprawie uchylenia decyzji Wojewody Łódzkiego nr 112/11 z dnia 19.05.2011 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8, na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław, odcinki 6-9, w części dotyczącej działek nr: 504/7, 504/9 i 505/3 położonych w obrębie Barycz, gm. Dobroń,

Z treścią dokumentacji sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 411, (teł. 042 664-12-61, po telefonicznym umówieniu się) do dnia wydania decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z up. Wojewody Łódzkiego

Jan Michajłowski ,  

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

 

 

                                                                                                        ap SzybkiPIT

Pabianice, dnia 25 lutego 2014 r.

            W ramach Akcji Szybki PIT Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach zaprasza dnia 4 marca 2014 r. i dnia 18 marca 2014 r. w godz. 16.00-17.30 na spotkania instruktażowe w zakresie składania deklaracji drogą elektroniczną. Spotkania odbędą się w sali nr 8 w budynku A.

            Chcąc ułatwić Państwu składanie zeznań drogą elektroniczną przygotowaliśmy także na Sali Obsługi Podatnika stanowisko komputerowe, za pomocą którego można samodzielnie lub z pomocą pracownika Urzędu przesłać zeznanie roczne.

            Pracownicy Urzędu Skarbowego w Pabianicach będą czekali też na wszystkich, którzy potrzebują pomocy przy wypełnieniu zeznania, mają pytania i wątpliwości dotyczące rozliczenia rocznego lub po prostu chcą, korzystając z dnia wolnego od pracy, złożyć zeznanie podatkowe w sobotę – 5 kwietnia 2014 r. w godzinach 9.00-13.00.

p. o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach

Krzysztof Jasiak

 

SPECJALIŚCI – PORADY

Łódzki Oddział Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich

w Łodzi, ul. Legionów 2 (II piętro)

Tel. 42 630 06 86

Tel. kom. 504 017 699

 

Dzień

tygodnia

Godziny

przyjęć

Imię i nazwisko specjalisty – zakres poradnictwa

P

O

N

I

E

D

Z.

14.00

Barbara Parczewska – Adwokat: prawo rodzinne, podział majątku, prawo spadkowe

15.00

Barbara Ligęza – Mediator sądowy

16.00

Janina Miziołek – Pedagog  resosjalizacyjny

16.00

Maja Bednarek – Psycholog  terapeuta

16.00

Anna Cieślak – Sprawy finansowe, zaległości czynszowe

W

T

O

R

E

K

15.00

Irena Czepas- – Adwokat: prawo rodzinne, prawo spadkowe, sprawy karne

16.00

Janina Miziołek – Pedagog  resocjalizacyjny

16.00

Jolanta Foksińska-Boguszewska  – Adwokat: prawo rodzinne, prawo spadkowe, darowizny

16.00

Aleksandra Boguszewska-Białecka – prawo rodzinne, cywilne, karne

16.00

Przemysław Włoch – Prawnik, mediator sądowy: prawo rodzinne, cywilne, pracy

Ś

R

O

D

A

14.00

Halina Malewska – prawo pracy, cywilne, rodzinne, spadkowe

15.00

Alicja Jezierska – sprawy mieszkaniowe, rodzinne

16.00

Mirosław Gogolczyk – eksmisje, pomoc samotnym rodzicom, mieszkania komunalne

17.00

Anna Rosławska – Pracownik socjalny

C

Z

W

A

R

T

E

K

14.00

Małgorzata Kowalska – Adwokat: prawo rodzinne

15.00

Barbara Ligęza – Mediator sądowy

16.00

Przemysław Włoch – Prawnik, mediator sądowy: prawo rodzinne, cywilne, pracy

16.00

Janina Miziołek– Mediator sądowy

17.00

Marianna Skrobiszewska – Doradca zawodowy, mediator sądowy

P

I

Ą

T

E

K

15.00

Renata Czerwińska – prawo rodzinne, prawo cywilne

 

 

 

Uwaga: Każdą poradę należy telefonicznie lub osobiście umówić.

 

PORADY UDZIELANE SĄ NIEODPŁATNIE

Podkategorie

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker