aukcje jalowek w sercu polski

1

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu
dla mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 45+

Zakres:

-     podstawowa obsługa komputera i Internetu,

-     udział w konferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w maju 2019 r. związanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

-     udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami
oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce

Planowane terminy warsztatów:

I               grupa - 06, 13, 20, 27 lutego                            sala 219

II              grupa - 07, 14, 21, 28 lutego                           sala 219

III             grupa - 06, 13, 20, 27 marca                           sala 219

IV            grupa - 07, 14, 21, 28 marca                           sala 219

V             grupa - 03, 10, 17, 24 kwietnia                        sala 219

VI            grupa - 04, 11, 18, 25 kwietnia                        sala 219

VII           grupa - 08, 15, 22, 29 maja                             sala 219               

VIII          grupa - 05, 12, 19, 26 czerwca                        sala 219                               

IX            grupa - 04, 11, 18, 25 września                      sala 219               

X             grupa - 05, 12, 19, 26 września                      sala 219               

XI            grupa - 02, 09, 16, 23 października                               sala 219               

XII           grupa - 03, 10, 17, 24 października                               sala 219               

XIII          grupa - 06, 13, 20, 27 listopada                      sala 219

XIV         grupa - 07, 14, 21, 28 listopada                      sala 219

Z przyczyn niezależnych od organizatora przewiduje się niewielkie zmiany terminów, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy warsztatów.     

Liczba miejsc: ogółem wynosi 140, maksymalnie 10 w każdej grupie

Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa

Miejsce warsztatów:       Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

Czas trwania warsztatów:4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą,
                                            w godzinach 09.30 - 13.00

Adresaci warsztatów: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!

Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły

W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Cyfryzacji

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

tel.  42 663 37 10 lub 42 291 97 38

2

3

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Kominiarz1

 

Nadleśnictwo Kolumna, informuje w oparciu o art. 42 ab ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017r poz. 1295, z 2018r poz. 50, 650, 651), że zostały zaplanowane następujące polowania zbiorowe na terenie obwodu łowieckiego nr 161 OHZ Rydzyny:          

10.01.2019r

Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dłutów i Dąbrowa – wsie Borkowice, Stoczki Porąbki, Świerczyna, Orzk, Drzewociny, Dłutówek, Łaziska, Ślądkowice, Mierzączka, Huta Dłutowska, Budy Dłutowskie, Leszczyny.

Rozpoczęcia wszystkich w/w polowań planowane jest na godzinę 7:30, a zakończenia na 15:30. W przypadku zmian dotyczących terminu lub miejsc polowań oraz nowych terminów polowań zostanie wysłane osobne zawiadomienie.

z up. Nadleśniczego

mgr inż. Adam Gawlik

spec. SL ds. Łowiectwa i Użytkowania lasu

Nadleśnictwo Kolumna

Nadleśnictwo kolumna1

Podkategorie

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker