szkody zwierzyna 1

szkody zwierzyna 2

Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek” realizowana jest z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 59 000,00 złotych przy wartości ogólnej zadania 92 621,36 zł.

Zadanie obejmuje budowę rurociągu sieci wodociągowej w miejscowości Pawłówek (dz. nr ewid. 42, 33/1, 33/7) o długości 682,9m wraz z urządzeniami wodociągowymi. Na wodociągu wykonane zostaną hydranty p.poż podziemne Ø80 (3szt.) i nadziemne (2szt.) z odcięciem zasuwą Ø80mm oraz trójnikiem na wysokości działki nr ewid. 49/10.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

 

 

OSTRZEŻENIE Nr 17
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 05.05.2015 do godz. 04:00 dnia 06.05.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu i gradu. Prognozowana wysokość opadów  do 30 mm, porywy wiatru do 90 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk: Barbara Wrzesińska
Godzina i data wydania: godz. 09:46 dnia 05.05.2015

Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2014/2015

Urząd Gminy w Dłutowie informuję o możliwości pobierania wniosków przez osoby ubiegające się o pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium szkolnego. Wnioski pobierać można w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dłutowie od dnia 25 sierpnia 2014r.

Jednocześnie przypominam, że o pomoc materialną mogą ubiegać się:

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych;
  • słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich;
  • słuchacze nauczycielskich kolegiów języków obcych;
  • słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych;
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo  w stopniu głębokim oraz upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Podkategorie

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker