Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLD.03.01.01-10-0001/20 na zadanie pn.: „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna

Kategoria: Projekty unijne
Opublikowano Super User

Gmina Dłutów podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPLD.03.01.01-10-0001/20 na zadanie pn.: „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Transport, Działanie III.1 – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 – Niskoemisyjny transport miejski ZIT.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker