Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Dłutowie

Kategoria: Projekty unijne
Opublikowano

 

naglowek www lodzkie

Projekt

 

"Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Dłutowie"

 

jest współfinansowany przez Unię Europejską

 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W okresie od czerwca 2012 roku do lipca 2013 roku Szkoła Podstawowa w Dłutowie realizowała projekt polegający na doposażeniu bazy dydaktycznej w niezbędne pomoce edukacyjne, sprzęt gimnastyczny i rehabilitacyjny oraz publikacje książkowe i oprogramowanie.

 

Na potrzeby projektu zakupiono ponad 300 pozycji pomocy edukacyjnych w tym specjalistyczne oprogramowanie do zajęć logopedycznych, do niwelowania trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci z podejrzeniem dysleksji, do wspomagania rozwoju, gry edukacyjne, sprzęt do pracy metodą integracji sensorycznej, drobne wyposażenie do zajęć gimnastyki korekcyjnej (piłki rehabilitacyjne, tor przeszkód itp.), drobne wyposażenie do zajęć logopedycznych (m.in. sprzęt do manualnego torowania głosek), liczne wydawnictwa książkowe w tym zeszyty ćwiczeń do programu Ortograffiti, płyty z muzyką do zajęć wykorzystujących techniki muzykoterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Szczegółowy wykaz pomocy znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego pod poniższym linkiem:

 http://bip-dlutow.pl/index.php/welcome/index/2/1474

We wrześniu 2012 roku odbyła się rekrutacja uczniów z klas I-III. Proces ten obejmował ocenę indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, ocenę lekarską w zakresie wad postawy, ocenę wad wymowy oraz ocenę pedagogiczną. Uczniowie, zostali skierowani na zajęcia niewlujące specyficzne problemy w czytaniu i pisaniu w tym związane z podejrzeniem dysleksji, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną i zajęcia socjoterapeutyczne. Do projektu zrekrutowano 64 uczniów w tym 38 chłopców i 26 dziewcząt.

Zrealizowano następujące tematy zajęć:

- zajęcia logopedyczne - w których uczestniczyło 17 dzieci (13 chłopców i 4 dziewczynki),

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją - 37 dzieci (14 dziewcząt i 16 chłopców),

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - 32 dzieci (13 dziewcząt i 19 chłopców),

- zajęcia socjoterapeutyczne - 7 dzieci (2 dziewczynki i 3 chłopców),

- zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych - 3 uczniów (3 chłopców).

W drugim semestrze otworozno nowe zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych:

- koło matematyczne  - w którym uczestniczyło 8 uczniów (5 dziewcząt i 3 chłopców);

- koło czytelniczo-komputerowe - w którym uczestniczyło 8 uczniów (5 dziewcząt i 3 chłopców).

Liczebności w grupach zajęciowych zostały ustalone zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN z dn. 17.11.2010 r. (zmienione w dniu 30.04.2013 roku).

Zakupione pomoce służyły również do wprowadzania treści związanych w tematyką równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy - dzieci poprzez zabawę i dyskusję oraz specjalnie dobrane pomoce w sposób dostosowany do ich poziomu rozwojowego uczone były postaw niedyskryminujących, otwartości na zmiany i tolerancji wobec odmienności.

Koordynatorem Projektu z ramienia Szkoły była Pani Dyrektor Danuta Syryczyńska. Opiekę merytoryczną sprawowała Pani Małgorzata Knop - pedagog.

Po zakończeniu realizacji projektu informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Inspektor Magdalena Kardas oraz personel projektu z ramienia Szkoły Podstawowej.

 

Poniżej znajdują się wybrane zdjęcia z zajęć:

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

 DSCF1302DSCF1229DSCF1236DSCF1303

 

ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

Nowy-1

 

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

 

DSCF1248P6100198

DSCF1252P6190076

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII

 

DSCF1296

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker