Termomodernizacja budynku szkoły

Kategoria: Projekty unijne
Opublikowano Karolina Reliszka

ciag feprreg rrp lodz ueefrr PNG

 Projekt jest realizowany w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

lom

 

Gmina Dłutów realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo - Widowiskowa w Dłutowie”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dłutów poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

 

Planowany zakres do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje prace termomodernizacyjne, wynikające z audytów energetycznych i polegające na:

- dociepleniu dachu o powierzchni 621,60 m2 (dach nad pomieszczeniami byłego gimnazjum) warstwą termoizolacyjną o gr. 20cm (przyjęto minimalną wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,17 W/m2K). Dodatkowo przewiduje się, że podczas prac termomodernizacyjnych mogą wystąpić niezbędne roboty towarzyszące typu: instalacja odgromowa, przebudowa kominów, daszki, wymiana podbitki pod dach, obróbki blacharskie dachu, wymiana istniejącego orynnowania oraz inne niezbędne do wykonania prac termomodernizacyjnych.

- Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą 2 kotłów. Planowana jest modernizacja części instalacji c.o., a także remont kotłowni polegających na wymianie istniejących kotłów c.o. Istniejąca instalacja elektroenergetyczna zasilająca kotły c.o. jest sprawna i nie wymaga modernizacji. Ustalono, że zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej uzyskane zostanie poprzez wymianę zużytych dwóch istniejących kotłów olejowych typu PAROMAT SIMPLEX firmy Viessmann na dwa nowe kotły olejowe, kondensacyjne o lepszych parametrach i większych mocach co istniejące kotły wraz z nową automatyką, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej. Zostanie ułożona nowa wewnętrzna instalacja rozprowadzająca w otulinie izolacyjnej, zamontowane zostanie automatyczne odpowietrzanie w pionach, aby instalacji c.o. zapewniała komfort cieplny. Planowana jest wymiana żeliwnych grzejników na nowe płytowe z głowicami termostatycznymi.

 

- modernizacja instalacji c.w.u. – pompa ciepła. W budynku Szkoły w pomieszczeniu technicznym, gdzie zlokalizowany jest rozdzielacz c.o. oraz podgrzewacz c.w.u., projektuje się montaż pompy ciepła typu powietrze-woda pokrywającej 30% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową na potrzeby Zespołu Szkolno-przedszkolnego. Zastosowana zostanie wewnętrzna pompa ciepła o mocy 18 kW. Ponadto zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacją techniczną zakres obejmuje również zapewnienie odpowiedniego zasilania do zastosowanej pompy ciepła woda-powietrze, która zasilana jest energią elektryczną oraz wykonanie dwóch przepustów,

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego - wymiana opraw oświetleniowych wraz z pracami towarzyszącymi (wymiana przewodów, włączników, tablic elektrycznych i zabezpieczeń) w Zespole Szkolno-przedszkolnym w miejscowości Dłutów.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker