Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury

Kategoria: Projekty unijne
Opublikowano Sylwia Witkowska

2

IMG 20190201 113517

Gmina Dłutów realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 W ramach operacji zaplanowano działania związane z przebudową sceny w Domu Kultury w Dłutowie oraz jego doposażeniem. Zaplanowane działania przyczynią się do rozwoju infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę sceny oraz zakup doposażenia. Doposażone zostały dwa zespoły działające przy Domu Kultury - Orkiestra Dęta z Dłutowa oraz Kapela Ludowa z Orzku. Doposażony został również Dom Kultury w oświetlenie sceniczne oraz nagłośnienie. Zakupiona i przebudowana infrastruktura jest ogólnodostępna, mogą korzystają z niej nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy Gminy Dłutów.
Celem przebudowy sceny było maksymalne powiększenie jej powierzchni do wykorzystania podczas występów. W tym celu powiększyliśmy drzwi wejściowe na scenę, co pozwoliło na zmianę położenia schodów, zlikwidowaliśmy schody od strony widowni, przesunęliśmy torowisko kurtynowe w kierunku widowni, wykonaliśmy ściany boczne okna sceny oraz wnęki na głośniki. Przebudowana scena wymagała ułożenia nowej podłogi na, konieczne było również malowanie ścian po wykonanych pracach budowlanych. W ramach prac budowlanych zostały również wygładzone i pomalowane ściany i sufity w bibliotece i świetlicy.  Zakupiono nowoczesne oświetlenie, które pozwoli na podniesienie jakości odbywających się wydarzeń w Domu Kultury. Odpowiednio dobrane oświetlenie tworzy również scenografię. Niezbędnym elementem wyposażenia Domu Kultury było również nagłośnienie. Doposażony w kosztowne sprzęty Dom Kultury został zabezpieczony przed włamaniem i kradzieżą przez zamontowanie w nim rolet zewnętrznych antywłamaniowych oraz systemu alarmowego.

Wraz z rozwojem orkiestry zaistniała potrzeba odpowiedniego ujednoliconego wyglądu jej członków, co przyczyniło się do wzbogacenia odbioru podczas występów. Galowe stroje orkiestry wykorzystywane są podczas koncertów i występów.
Doposażenie polegające na zakupie instrumentów oraz strojów galowych dla orkiestry dętej spowodowało, iż Orkiestra jest doskonałą wizytówką gminy, wpływa również pozytywnie na wizerunek Lokalnej Grupy Działania, do której należy Gmina Dłutów. Stroje letnie dla Kapeli Ludowej z Orzku umożliwią występy kapeli w jednolitych ludowych strojach wiosną, latem i wczesną jesienią.

Doposażenie obejmowało:
1) zakup strojów letnich dla Kapeli Ludowej z Orzku,

2) zakup instrumentów dla orkiestry;
3) zakup strojów galowych dla

4) zakup oświetlenia scenicznego
5)Zakup sprzętu nagłośnieniowego.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker