LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl.jpg

 

 

Projekt pn: "Budowa przedszkola w Dłutowie"

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku przedszkola wraz z wyposażeniem w sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz przebudową parteru istniejącego budynku mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby administracji przedszkola w Dłutowie.

W ramach projektu zostały wykonane:
1. Roboty budowlane.
2. Roboty instalacyjne zewnętrzne.
3. Roboty instalacyjne wewnętrzne.
4. Budowa i montaż elementów małej architektury.
5. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
Budowa nowego budynku przedszkola została rozpoczęta w II kwartale 2016r. i została zrealizowana.
Podjęte działania w ramach projektu umożliwią realizację celu głównego jakim jest wzrost dostępności edukacji przedszkolnej na terenie gminy Dłutów. Bezpośrednimi użytkownikami wybudowanego przedszkola będą dzieci w wieku przedszkolnym, wychowawcy, pracownicy obsługi, a także rodzice dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej.
Projekt uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego, mając na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli (w tym osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby starsze) i zapewnienie im równości w dostępie do powstałej infrastruktury.

 

 

 

 plakat projekt zajęcia

Celem projektu jest wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Dłutów - poprzez modernizację istniejącej placówki, zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 16, dokształcenie kadry nauczycielskiej (7 osób), poprawę jakości zajęć edukacyjnych, w tym zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych dla 85 dzieci i 16 nowych, w okresie od 01.10.2016 do 31.08.2018.
Zaplanowane działania przyczynią się do wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, wpływających na wzrost całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Projekt przyczyni się również do poprawy jakości kształcenia zwłaszcza poprzez lepsze przygotowanie nauczycieli oraz poprawę warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z woj. łódzkiego.

W projekcie zaplanowano realizację czterech zadań. 

belka gora prow

Dąbrowa ma nowe Centrum Miejscowości

Od 2010 roku mieszkańcy miejscowości Dąbrowa postulowali o wybudowanie chodnika wzdłuż drogi gminnej.Przez 4 lata trwały prace przygotowawcze w tym opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2014 r. Gmina Dłutów otrzymała dofinansowanie unijne i rozpoczęto prace. Solidny i rzetelny wykonawca oraz prostota projektu sprawiły, że w kilka miesięcy wybudowano chodniki i zjazdy na posesje z drogi gminnej. Zwieńczeniem i akcentem kończącym wszelkie prace było ustawienie tablicy informacyjnej z mapą miejscowości i miejscem na umieszczanie ogłoszeń.
Inwestycja była finansowana ze środków Gminy Dłutów oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Całkowita wartość inwestycji wraz z dokumentacją i nadzorem budowlanym wyniosła 425 060,35 zł w tym 224 077,00 zł pozyskano ze środków unijnych.
W najbliższej przyszłości planowane jest przeprowadzenie dalszych prac budowlanych w obrębie tej drogi w tym budowa chodników na dalszym odcinku.
Obecnie inwestycja została zrealizowana od numeru 10 do numeru 44, co stanowi połowę planowanej inwestycji w Dąbrowie. W 2015 roku Gmina Dłutów rozpocznie starania o pozyskanie kolejnych środków na dokończenie inwestycji na odcinku od numeru 45 do końca drogi gminnej w stronę lasu. Drugi etap budowy stanowi wyzwanie na nowy okres programowania unijnego.

DSC 6042 1www

 

DSC 6033 1www

belka gora prow

W grudniu 2014 roku oddano do użytku Świetlicę wiejską w Łaziskach, której budowa była współfinansowana ze środków Gminy Dłutów oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Inwestycję rozpoczęto w 2012 roku z inicjatywy mieszkańców wsi Łaziska oraz po uzyskaniu zgody Rady Gminy Dłutów. Budynek oddano do użytku w grudniu 2014 roku, a pierwsze spotkanie z okazji otwarcia świetlicy zorganizowano w lutym 2015 roku.
Przeznaczeniem świetlicy jest organizacja spotkań mieszkańców, szkoleń, zajęć dla dzieci i młodzieży, imprez, wydarzeń kulturalnych itp. Świetlica ma służyć całej społeczności Gminy Dłutów. Każdą inicjatywę realizacji wydarzenia w nowej świetlicy można zgłaszać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, może pomieścić jednorazowo około 180 osób. Mieszkańcy wsi Łaziska wykonali również społecznie szereg prac wokół budynku: wybudowano altanę, palenisko oraz boisko trawiaste z bramkami do piłki nożnej. 
Całkowita wartość inwestycji wraz z wyposażeniem, dokumentacją i nadzorem budowlanym wyniosła 1,4 mln zł w tym 500 000,00 zł pozyskano ze środków unijnych.

DSC 2862 1www

DSC 2876 2www

DSC 2887 2www

DSC 2899 2www

 Fot. Łukasz Szczepański

belka gora prow

W dniu 14.09.2014 r. w Dłutowie odbyły się obchody Dożynek Gminnych. 

Uczestnicy zgodnie z tradycją zebrali się na Mszy Św., która tym razem odbyła się w kościele parafialnym w Dłutowie.

DSC 4963-1

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker