Zakład Usług Komunalnych

Kategoria: ZUK
Opublikowano

Zakład Usług Komunalnych 

w Dłutowie

95-081 Dłutów, ul. Polna 2

tel/fax: 44 634 06 37

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek    8.00 - 16.00

Zakład Usług Komunalnych  w Dłutowie został powołany przez Radę Gminy Dłutów Uchwałą nr XXVIII/140/97   z dnia 30 grudnia 1997r.

Przedmiotem działalności Zakładu są sprawy z zakresu:

1.    Kanalizacji sanitarnej;

2.    Produkcji i sprzedaży wody.

Do zadań zakładu należy w szczególności:

1.    Zaopatrzenia w wodę;

2.    Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ścieków dowożonych;

3.    Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także przeprowadzenie remontów, konserwacji, modernizacji  i odbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, budynków i budowli wchodzących w skład Zakładu;

4.    Pobieranie opłat za dostarczanie wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz rozpatrywanie reklamacji odbiorców usług.

           

            Zakład gospodaruje trzema ujęciami wody rozmieszczonymi na terenie Gminy Dłutów ( 1. SUW Dłutów, 2. SUW Ślądkowice, 3. UW Czyżemin ) oraz Oczyszczalnią Mechaniczno-Biologiczną typu BOS-200 zlokalizowaną w Dłutowie.

          Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach woda dostarczana do odbiorców z wszystkich ujęć spełnia wymogi wody do spożycia przez ludzi:

1.    UW Czyżemin – Decyzja nr 14 z dnia 07 maja 2014 r.;

2.    SUW Ślądkowice – Decyzja nr 13 z dnia 07 maja 2014 r.;

3.    SUW Dłutów – Decyzja nr 12 z dnia 07  maja 2014 r.

Ścieki dowożone od dostawców indywidualnych

przyjmowane są od poniedziałku do czwartku

w godz. 8.00 – 15.30,

jednak nie więcej niż 10% spływających kanalizacją ściekową.

 Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia

uchwala 1

uchwala 2

18

19 1

   

9 1                                                                               

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker