W związku ze zwiększoną ilością zachorowań w kraju ograniczamy w Urzędzie Gminy w Dłutowie bezpośrednią obsługę klientów do spraw niecierpiących zwłoki i z koniecznością wizyty bezpośredniej. Zalecamy korzystanie z usług elektronicznych, drogi korespondencyjnej oraz porad telefonicznych w celu załatwienia wszystkich spraw możliwych do realizacji bez osobistego stawiennictwa w siedzibie Urzędu. 

 W przypadku konieczności wizyty bezpośredniej prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie. Prosimy osoby przebywające na terenie Urzędu o stosowanie maseczek zakrywających usta i nos oraz dezynfekcję rąk.

 Dane kontaktowe:

mail: dlutow@dlutow.pl

e-PUAP: /y5jd6wo79d/skrytka

tel.: 44 634 05 21

wew. 111: sekretariat

wew. 115: USC

wew. 123: podatki

wew. 129: odpady

wew. 117: drogi

wew. 113: Program Czyste Powietrze, deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

wew. 118: plan zagospodarowania przestrzennego

Prace geodezyjne – modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

         W związku z otrzymanymi kopiami arkuszy danych ewidencyjnych budynków przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dłutów w obrębach geodezyjnych Dłutów PGR, Dłutów Poduchowny, Drzewociny, Huta Dłutowska informuję:

  1. Prace geodezyjne prowadzone są na zlecenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego przez firmę STUDIO PLAN Pracownia Projektów i Konsultingu  Mateusz Czerch.
  2. Wszelkie nieścisłości i reklamacje zgłaszać należy na podany w piśmie adres e-mail: pabianice13@groma.pl, ponieważ Gmina Dłutów nie jest zleceniodawcą wskazanych prac i nie ma żadnego wpływu na ich jakość.
    Nie posiadamy również innego numeru telefonu do kontaktu niż ten podany w piśmie: 510 625 528 (kierownik prac pan Adam Bryłka).
  3. Dla ułatwienia odczytania nadesłanych przez firmę danych poniżej zamieszczamy wyciąg z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dotyczący wypełniania pól arkusza oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych  w zakresie: statusu, rodzaju, klasy, funkcji i innych danych.

Załączniki:

Informacja Urzędu o pracach geodezyjnych

Arkusz kartoteka budynków WKG-04-1

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker