Nadleśnictwo Kolumna oraz Koło Łowieckie „ Złom" w Pabianicach informują, w oparciu o art. 42 ab ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r poz. 1683), że zostały zaplanowane następujące polowania zbiorowe

Data Polowania Miejsce polowania Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia

20 – 22 .10.2020 r.

Obwód 161 OHZ Rydzyny - polowanie zbiorowe na kaczki odbędzie się na stawach w Dłutowie oraz Orzku 12:00 16:00
29.10.2020r. Obwód 161 OHZ Rydzyny - polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dąbrowa - wieś Czyżemin, Leszczyny Duże, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek 7:30 16:00
3.11.2020r. Obwód 161 OHZ Rydzyny - Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dąbrowa i Dłutów - wieś Dąbrowa, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek, wieś Drzewociny, Mierzączka Duża, Dłutów, Łaziska, Orzk. 7:30 16:00
07 i 08.11.2020r. Obwód 160 -135 7:00 16:00
14 i 15.11.2020r. Obwód 160 -135 7:00 16:00
21 i 22. 11.2020r. Obwód 160 -135 7:00 16:00
28 i 29.11.2020r. Obwód 160 -135 7:00 16:00
05 i 06.12.2020r. Obwód 160 -135 7:00 16:00
12 i 13 12.2020r. Obwód 160 -135 7:00 16:00
19 i 20.12.2020r. Obwód 160 -135 7:00 16:00
02 i 03.01.2021r. Obwód 160 -135 7:00 16:00
09 i 10.01.2021r. Obwód 160 -135 7:00 16:00
16 i 17.01.2021r. Obwód 160 -135 7:00 16:00
23 i 24.12.2021r. Obwód 160 -135 7:00 16:00
30 i 31.01.2021r. Obwód 160 -135 7:00 16:00

spis rolny mini

Informujemy, że została podjęta nowelizacja ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Życzenia na Dzień Nauczyciela m

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker