Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych.
Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku, 15 lutego, można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. Warto się pospieszyć, tym bardziej że można otrzymać wsparcie w wysokości nawet pół miliona złotych.
W ramach tego naboru Agencja otrzymała dotąd 772 wnioski na kwotę prawie 347 mln zł. W ramach dwóch poprzednich naborów zawarto z beneficjentami 1716 umów na kwotę prawie 714 mln zł.
Przypomnijmy, że o dofinansowanie inwestycji w rozwój przedsiębiorczości może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, a także mikro- lub małe przedsiębiorstwo, niemające osobowości prawnej. Warunkiem jest wykonywanie działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
- 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
- 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
- 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach
Wnioskodawcy mogą liczyć na refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług oraz opłaty za patenty i licencje. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT. Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi maksymalnie 500 tys. zł.
Wnioski o pomoc przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Roczny podatek dochodowy PIT w dużej części (ok. 40%) zostaje przekazany do Gminy, w której został rozliczony. Zachęcamy do składania deklaracji podatkowych PIT za 2020 rok w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach wpisując jako miejsce zamieszkania Gminę Dłutów. Zameldowanie nie jest konieczne. Dzięki temu wesprzesz lokalną społeczność, nasze wspólne inwestycje, edukację dzieci, rekreację, sport i kulturę.

Zachęcamy mieszkańców naszej Gminy, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do przystąpienia do projektu "Inkubator możliwości II", gdzie można uzyskać wsparcie. Dzięki podpisanej przez nas umowie o współpracy z Fundacją Inkubator, nasi mieszkańcy mają pierwszeństwo w dostępie do projektu. Więcej: www.mozliwosci2.inkubator.org.pl lub tel. 515 327 924.
#dlutow #dłutów #inkubator #bezrobotni #staż #kurs #szkolenie #kompetencje

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker