spis rolny mini

Informujemy, że została podjęta nowelizacja ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Życzenia na Dzień Nauczyciela m

Z uwagi na trwający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii i rosnącą liczbę zachorowań na terenie Powiatu Pabianickiego, w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy i pracowników Urzędu, od dnia 7 października 2020 roku do odwołania, w Urzędzie Gminy Dłutów nie będzie możliwości osobistego załatwienia spraw.
Obsługa interesanta będzie możliwa tylko telefonicznie lub przez Internet w godzinach pracy Urzędu.
Bezpośrednia obsługa będzie możliwa jedynie po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.
Licząc na zrozumienie sytuacji kryzysowej zachęcamy do kontaktu:
??telefonicznie: 44 634 05 21,
??pocztą tradycyjną: 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25
lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker