Informujemy, że od dnia 14 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Dłutowie uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Czyste Powietrze.

Punkt czynny jest codziennie w godzinach 10.00 – 12.00

Osoba do kontaktu: Klaudia Śliwińska, I piętro, pokój numer 11, tel. 44 634 05 21 wew. 113.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” oraz otrzymanie bezpłatnej pomocy w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

W związku ze stałym zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, że tylko stosowanie zasad bioasekuracji pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia w/w jednostki chorobowej.
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, że jest to przedmiotem kontroli ze strony Inspekcji i w przypadku braku realizacji zapisów co do zasad bioasekuracji nie będą wypłacane odszkodowania.
Niniejsze pismo przesyła się celem rozpropagowania w sposób zwyczajowo przyjęty. Wszelkie informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń oraz zasad bioasekuracji znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach pod linkiem:
http://www.piw-pabianice.pl/asf/

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker