Ochotnicza Straż Pożarna w Redocinach, na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi, otrzymała środki na realizację projektu „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redocinach” w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Wartość projektu wynosi 26 700,00 zł, z czego 25 000,00 zł jest współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji. W ramach projektu planuje się zakup systemu selektywnego alarmowania, pompy do wody zanieczyszczonej oraz dwóch radiotelefonów przenośnych wraz z ładowarkami. Więcej o wsparciu ze środków WFOŚiGW w Łodzi znajduje się na stronie: www.wfosigw.lodz.pl.

 

Informacje dotyczące bioasekuracji ferm dla gospodarstw utrzymujących drób oraz trzodę chlewną:

 
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker