Złote Gody

W dniu 24 października 2014 roku w Domu Kultury w Dłutowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Za długoletnie pożycie małżeńskie” trzem parom z terenu naszej gminy, które obchodziły  50- tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

logo funduszu

 

Gmina Dłutów w okresie od 1 marca 2014r do 27 czerwca 2014r. realizuje zadanie z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach pt.

„Oszczędzam energię- chronię klimat” – program przyrodniczo- ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dłutowie.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska              

i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Łączne koszty zadania: 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 27 000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Udział własny ze środków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dłutowie – 3 000 zł (trzy tysiące złotych).

Zakres rzeczowy  dofinansowania:

- zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły

- wycieczki ekologiczne

- zajęcia specjalistyczne z zakresu ekologii

- nagrody dla laureatów i uczestników szkolnych konkursów ekologicznych

- artykuły dekoracyjne, biurowe, plastyczne i eksploatacyjne.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

elektrownia Jeziorskommglosy ptakownad Zalewem Jeziorskommzajecia z pracownikiem mm

Realizatorzy zadania

dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi

„Oszczędzam energię- chronię klimat” – program

przyrodniczo-ekologiczny dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Dłutowie

informują, iż

 podsumowanie projektu odbędzie się 

 w dniu 26 czerwca 2014r. o godzinie 8.30

w Szkole Podstawowej w Dłutowie.

 

belka gora prow

23 kwietnia 2014 roku w gospodarstwie p. Witkora Śpionka w Dłutówku odbyło się spotkanie i konferencja prasowa dotycząca otwarcia nowej atrakcji turystycznej województwa łódzkiego czyli 35 tras questingowych, które powstały w ramach projektu "Questing Umożliwi Innowacyjne Zwiedzanie (Quiz)". W spotkaniu brali udział przedstawiciele Samorządu Województwa Łódzkiego Marszałek Witold Stępień oraz Wicemarszałek Dorota Ryl. Marszałek objął nad programem Patronat Honorowy.

20140423 11350220140423 113659

Twórcą i realizatorem programu jest Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi". Program powstał w partnerstwie  ze Stowarzyszeniem lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" oraz Fundacją ROzwoju Gmin "PRYM", a także przy współpracy z firmą Planet PR i osobami związanymi z danym terenem. W przypadku Gminy Dłutów autorami Questu zlokalizowanego w jej obrębie są:

Jolanta Pietras - koordynator, Izabela Czeszek, Danuta Frankiewicz, Grażyna Maślanka-Olczyk, Joanna Malinowska, Gabriela Stawicka, Wiktor Śpionek, Andrzej Oset, Mariola Seliga, Danuta Syryczyńska oraz Karolina Reliszka.

Opiekunem Questu dłutowskiego jest Urząd Gminy w Dłutowie.

Zabawa polega na pieszym, rowerowym, konnym itp. zwiedzaniu tras, rozwiązywaniu zadań i gromadzeniu skarbów oraz odznaczeń. Stworzona została specjalna aplikacja na smartfony, którą można pobrać z poniżej podanego adresu. Dla osób nie posiadających smartfonów lub preferujących bardziej tradycyjne formy dostępne są albumy kolekcjonerskie i broszury z zadaniami. 

Więcej informacji o programie, w tym zasady udziału, aplikacja mobilna i trasy, znajduje się na stronie questing.pl, www.quiz.questing.pl oraz dolinagrabi.questing.pl

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker