Złote Gody

W dniu 24 października 2014 roku w Domu Kultury w Dłutowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Za długoletnie pożycie małżeńskie” trzem parom z terenu naszej gminy, które obchodziły  50- tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

logo funduszu

 

Gmina Dłutów w okresie od 1 marca 2014r do 27 czerwca 2014r. realizuje zadanie z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach pt.

„Oszczędzam energię- chronię klimat” – program przyrodniczo- ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dłutowie.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska              

i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Łączne koszty zadania: 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 27 000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Udział własny ze środków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dłutowie – 3 000 zł (trzy tysiące złotych).

Zakres rzeczowy  dofinansowania:

- zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły

- wycieczki ekologiczne

- zajęcia specjalistyczne z zakresu ekologii

- nagrody dla laureatów i uczestników szkolnych konkursów ekologicznych

- artykuły dekoracyjne, biurowe, plastyczne i eksploatacyjne.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

elektrownia Jeziorskommglosy ptakownad Zalewem Jeziorskommzajecia z pracownikiem mm

Realizatorzy zadania

dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi

„Oszczędzam energię- chronię klimat” – program

przyrodniczo-ekologiczny dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Dłutowie

informują, iż

 podsumowanie projektu odbędzie się 

 w dniu 26 czerwca 2014r. o godzinie 8.30

w Szkole Podstawowej w Dłutowie.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker