W dzisiejszych czasach media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w dostarczaniu wszelkiego rodzaju informacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej Gminy, postanowiliśmy jakiś czas temu dołączyć do społeczności Facebook. Przekazujemy tą drogą wszystkie ważne informacje. Teraz rozszerzamy ilość potencjalnych odbiorców, bo stworzyliśmy profil na portalu społecznościowym Instagram. Zapraszamy do obserwacji naszego profilu na Instagramie: @gminadlutow.

 

gminadlutow nametag4

 

Łódź, 8 stycznia 2021 r.

                  ZK-I.6333.10.2021

Panie/Panowie
Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Prezydenci miast na prawach powiatu województwa łódzkiego

Szanowni Państwo,

w związku z występującymi opadami śniegu oraz śniegu z deszczem, pragnę przypomnieć o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz o konieczności odśnieżania chodników.

            Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020., poz. 1439 z późn. zm.), a także rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. U. WŁ 2010 r. nr 352, poz. 3131)

            Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia tego typu zjawisk atmosferycznych proszę, aby w zaplanowanych przez Państwa działaniach na terenie gmin i powiatów, uwzględnić spoczywające na właścicielach nieruchomości obowiązki wynikające z ww. regulacji przepisów prawa. Dobrą praktyką w tym zakresie będzie przypomnienie właścicielom budynków o ich powinnościach w formie publikacji komunikatów czy informacji zamieszczonych na stronach internetowych samorządu, platformach społecznościowych oraz w mediach lokalnych.

           Zwracam uwagę, że ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowalnym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zawaleniem. Obciążone zalegającym śniegiem dachy oraz nieodśnieżone i oblodzone drogi stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

            Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie wielkopowierzchniowych obiektów, zwłaszcza kompleksów handlowo-usługowych, jak również prywatnych posesji i przylegających do nich obszarów podczas zimowego okresu, niewątpliwie wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców każdej gminy. W dobie epidemii, która zdominowała naszą uwagę proszę, aby nie zapominać o obowiązkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w pozostałych obszarach życia.

            Z poważaniem

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Dorota Gajewska

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker