W roku szkolnym 2018/2019

Szkoła Podstawowa im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie

realizuje kolejny już projekt z edukacji ekologicznej pod hasłem:

„DBAJ O PRZYRODĘ- OSZCZĘDZAJ WODĘ”

Jest to program przyrodniczo-ekologiczny dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Dłutowie,
poświęcony edukacji uczniów w zakresie
źródeł zanieczyszczeń wody oraz znaczenia wody dla życia człowieka.

Beneficjentem projektu jest Gmina Dłutów. Projekt na sumę 30 000 zł
 ( z czego 90% tj. 27 000 dofinansowane jest z WFOŚiGW w Łodzi)
zakłada edukację ekologiczną wszystkich uczniów z klas I –VIII + III G.
W ramach projektu zakupione są pomoce dydaktyczne dla szkoły,
zorganizowane były warsztaty i konkursy związane z wodą
i koniecznością jej oszczędzania oraz uczniowie uczestniczyli
w wycieczkach przyrodniczych tematycznie związanych z wodą.

Autorem projektu i szkolnym koordynatorem jest p. Mariola Seliga.

milosnicy dlutowa

Gmina Dłutów informuje, że Nadleśnictwo Kolumna celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego na dzień 21.05.2019 roku planowana jest wycinka drzew niebezpiecznych przy drodze wojewódzkiej nr 485 na odcinku od miejscowości Dłutów do miejscowości Podstoła. Planowane rozpoczęcie prac godzina 8:00.

Nadleśnictwa Kolumna

0-43 675-42-06

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker