INFORMACJA WÓJTA GMINY DŁUTÓW

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) – informuje, że w Urzędzie Gminy w Dłutowie od dnia 18.06.2018 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dłutów przeznaczonych do wydzierżawienia.

Szczegółowe informacjei można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dłutowie,
ul. Pabianicka 25, pokój nr 8 lub telefonicznie pod nr 44 634-02-18 wew. 118 (bip.dlutow.pl).

Zaproszenie do składania ofert na wystawienie stoiska podczas Gminnych Dożynek – Leszczyny Duże, dnia 9 września 2018r.

W związku ze zbliżającymi się Dożynkami Gminnymi, które odbędą się w dniu 9 września 2018 r. (niedziela) w miejscowości Leszczyny Duże zapraszamy wszystkich chętnych do wystawienia swojego stoiska (prezentacji twórców ludowych, rękodzielników, produktów, firmy prowadzące działalność handlową i produkcyjną, stoiska gastronomiczne, atrakcje dla dzieci, itp.). Dla wystawców impreza stanowić będzie idealną okazję do szerokiej promocji własnych wyrobów, produktów i usług.
Każdego, kto chciałby w czasie Dożynek prowadzić stoisko handlowe lub wystawiennicze na terenie bezpośrednio sąsiadującym z terenem imprezy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dłutów w terminie do 31.08.2018r. w formie papierowej lub cyfrowej (podpisany skan) na podany niżej adres e-mail). W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy Dłutów pod numerem telefonu: 44 634 05 21 lub mailem: dlutow@dlutow.pl
Organizator zapewnia sobie prawo do porównania złożonych ofert i odrzucenia części z nich ze względu m.in. na powtarzający się asortyment, ograniczenie miejsca lub brak odpowiedniej infrastruktury w miejscu imprezy.

Poniżej zamieszczamy wzór formularza zgłoszeniowego. Formularz w formacie doc można uzyskać kontaktując się z sekretariatem Urzędu: dlutow@dlutow.pl lub 44 634 05 21 wew. 111

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

 

Z dniem 12 kwietnia została wprowadzona nowa organizacja ruchu w obrębie ulic Łąkowej, Rzemieślniczej,

Krzywej i Piaskowej.

Zmiana organizacji dotyczy przekształcenia ulic Łąkowej i Rzemieślniczej w drogi jednokierunkowe.  Ulica Rzemieślnicza jest zjazdem z drogi wojewódzkiej 485 (jednokierunkowa w kierunku zachodnim), ulica Łąkowa stanowi wjazd na DW 485 (jednokierunkowa na wschód). Pozostałe ulice pozostają dwukierunkowe.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker