INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA 2

 

Szkolenie odbędzie się w Domu Kultury w Dłutowie

Gmina Dłutów pozyskała grant na przeprowadzenie szkoleń odnośnie podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców. W ramach szkoleń będą zakupione komputery w ilości 12 szt., które po zakończeniu projektu będą przekazane dla szkoły.


plakat

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji 144. uczestników (osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach) w zakresie kompetencji cyfrowych. Ponadto zakłada zwiększanie liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje adekwatne do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia. Nabyte przez nich kwalifikacje z zakresu umiejętności cyfrowych, pożądane na regionalnym i krajowym rynku pracy, wpisują się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2014-2020 związanej z budową społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 74 160,00zł.

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker