final

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Informuję, iż z dniem 17 czerwca 2017 r. została wprowadzona ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074), a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Mocą tej ustawy dokonano zmiany treści art. 83f ustawy o ochronie przyrody. Stosownie do tego przepisu nałożony został na właścicieli nieruchomości obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku usunięcia krzewu albo krzewów, właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25 m2.

 Zamiar usunięcia drzew, należy zgłosić do urzędu Gminy, inaczej właściciel zapłaci administracyjną karę pieniężną.

Fundusz sołecki krok po kroku

W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Te środki tworzą fundusz sołecki. Procedura jego ustalania i wydatkowania została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku. Celem Ustawy było zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia. Fundusz sołecki realizowany według Ustawy wymaga przestrzegania procedur oraz trzymania się terminów. Cały proces nie jest skomplikowany.

Regulamin funduszu sołeckiego dostępny jest tutaj.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker