Nabór na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

w Urzędzie Gminy w Dłutowie

(stanowisko wolne od 1 sierpnia 2020 roku)

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

Wydłużenie terminu składania dokumentów do 3 sierpnia 2020r. do godz. 15.30.

 

Termin i miejsce składaia dokumentów:

Do dnia 31 lipca 2020 roku do godz. 15:30, Urząd Gminy w Dłutowie, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 - Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Dłutowie" lub drogą elektroniczną na adres dlutow@dlutow.pl w formie skanów podpisanych dokumentów.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, pełny wymiar czasu pracy.

2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 3. obywatelstwo polskie, obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe
  oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych skutkujące zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 7. nieposzlakowana opinia.

Wójt Gminy Dłutów ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie

 

Miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych, ul. Polna 2, 95-081 Dłutów

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 31 lipca 2020 roku do godz. 15.30, Urząd Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 - Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie" lub drogą elektroniczną na adres dlutow@dlutow.pl w formie skanów podpisanych dokumentów. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych, pełny wymiar czasu pracy.

2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

1)wykształcenie wyższe,

2)co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,

3)obywatelstwo polskie, obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

5)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych skutkujące zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

7)nieposzlakowana opinia

8)prawo jazdy kat. B.

promuje lodzkie

Gmina Dłutów otrzymała dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 30 000,00zł.

Środki pozyskane z dotacji zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

 • „Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania w świetlicy wiejskiej OSP w Mierzączce Dużej”
 • „Naprawa dachu na budynku OSP Piętków”
 • „Rozbudowa siłowni zewnętrznej, ogrodzenie strefy rekreacji oraz montaż progów zwalniających”.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker