ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ROLNIKÓW

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  1. zbierać faktury VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego
    w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
    w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
  2. w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.  złożyć je wraz z odpowiednim wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

 UWAGA: Nie dają prawa zwrotu podatku akcyzowego oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 oraz CN od 2710 20 31 do 2710 20 39.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r.:

 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Dodatkowo rolnik może ubiegać się o zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego w związku z hodowlą bydła w gospodarstwie.

Aby taki zwrot podatku otrzymać, niezbędne jest złożenie w pierwszym terminie składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego w danym roku, dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Od 1 lutego 2021 roku zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ważną zmianą jest także to, że odpady mogą być gromadzone wyłącznie w sposób segregowany.
Uchwalona podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Dłutów stawka wynosi 28zł miesięcznie za osobę. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym mogą być zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ta wynosi 4zł miesięcznie za osobę, zatem miesięczna opłata może zostać zmniejszona do 24zł za osobę. W przypadku chęci skorzystania z ulgi konieczne będzie ponowne złożenie deklaracji.
 
Należy dodać, że opłaty pobierane od mieszkańców nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, a część kosztów jest pokrywana ze środków budżetu Gminy.
Wzrost opłaty wynika z:
-wzrostu ilości odpadów oddawanych przez mieszkańców,
-konieczności oddawania odpadów komunalnych w okresie kwiecień - październik dwa razy w miesiącu,
-bardzo dużego wzrostu odbioru bioodpadów - w stosunku do lat 2015-2016 - o 69%,
-ciągłego wzrostu płac minimalnych,
-wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska.
Poniżej na rysunkach przedstawiono poszczególne czynniki, które mają wpływ na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
 
 
 

Informujemy, że sa już dostępne kalendarze odbioru odpadów na 2021 rok. Na stronie internetowej można znaleźć je w zakładce Gospodarka odpadami pod linkiem http://www.dlutow.pl/joomla/index.php/gospodarka-odpadami/881-kalendarze-odbioru-odpadow-na-2021-rok oraz na  Facebooku Gminy Dłutów.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker