INFORMACJA WÓJTA GMINY DŁUTÓW

Jest mi bardzo miło poinformować Państwa, że w rankingu gmin przeprowadzonym przez Dziennik Łódzki Gmina Dłutów zajęła 8 miejsce na 133 oceniane gminy wiejskie z terenu województwa łódzkiego. Jest to niezależna ocena na podstawie danych sprawozdawczych, która pokazuje jak pracowały samorządy gminne w mijającej kadencji.

Każda gmina oceniana była na podstawie danych GUS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Regionalnej Izby Obrachunkowej z lat 2015-2017 w dziesięciu kategoriach:

a. Bezrobocia,

b. Wydatków na administrację publiczną,

c. Powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania,

d. Liczby firm ( REGON),

e. Dochodów własnych gmin,

f. Wydatków majątkowych z budżetów gmin,

g. Wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,

h. Demografii ( salda migracji),

i. Środków pozyskanych z Unii Europejskiej,

j. Zadłużenia gmin.

Jest to ogromny sukces i wielkie wyróżnienie dla Naszej Gminy.

Osiągnięcie tak wysokiej lokaty nie byłoby możliwe, gdyby nie wytrwała praca i właściwa współpraca z radnymi Rady Gminy Dłutów, sołtysami, organizacjami i instytucjami społecznymi działającymi na naszym terenie oraz różnymi osobami, które zgłaszały problemy lub ciekawe pomysły.

Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc i współpracę.

Grażyna Maślanka-Olczyk

Wójt Gminy Dłutów

Źródło: Dziennik Łódzki z dnia 08.10.2018 r. strony 10-13

OGŁOSZENIE

         Urząd Gminy w Dłutowie zatrudni osobę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku ds. Unii Europejskiej i promocji w wymiarze 0,75 etatu.

Szczegóły: http://bip.dlutow.pl/ogloszenie-o-naborze-na-zastepstwo-na-czas-usprawiedliwionej-nieobecnosci-pracownika-na-stanowisku-ds-unii-europejskiej-i-promocji-w-wymiarze-0-75-etatu-1

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker