Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich.

Zachęcamy do udziału i nadsyłania zgłoszeń! Wspólnie stwórzmy mapę miejsc oznaczonych Złotą Gruszą - sprzyjających wypoczynkowi na łonie natury.

Na zgłoszenia czekamy do 20 lipca br. (decyduje data stempla pocztowego). Formularze zgłoszeniowe i oświadczenia należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub składać osobiście w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji na tutaj

Warto przypomnieć, iż z terenu naszej gminy wielokrotnie w tym konkursie nagradzane było gospodarstwo agroturystyczne Dolina Koni z Dłutówka, którego właścicielem jest pan Wiktor Śpionek (Wyróżnienie w 2009 roku, III miejsce w 2010 roku i II miejsce w 2013 roku, kategoria wyspecjalizowane gospodarstwo agroturystyczne.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker