Warsztaty Ornitologiczne w Domu Kultury w Dłutowie

 

Termin 17.08.2016

 

Urząd Gminy w Dłutowie zaprasza  uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zamieszkałych na terenie Gminy Dłutów na  warsztaty stacjonarne ornitologiczne, na których uczestnicy zostaną zapoznani  z wybranymi gatunkami ptaków szponiastych, w tym z tymi, które występują na terenach „łódzkich” obszarów NATURA 2000. W czasie spotkania szczególnie duży nacisk położony zostanie na podkreślenie znaczenia sieci obszarów Natura 2000 dla ochrony tej grupy ptaków. Zajęcia obejmować będą prezentację multimedialną, pokaz filmu o ptakach drapieżnych oraz część warsztatową polegającą na wykonaniu modeli, kolorowaneki zabawek związanych z ptakami drapieżnymi.
Starsze dzieci będą mogły wziąć również udział w quizie oraz rozwiązać zadania matematyczne związane  z tematem.
Zajęcia prowadził będzie znany pabianicki ornitolog oraz autor ciekawych publikacji  Tomasz Przybyliński.

Organizator warsztatów nie zapewnia posiłku. Uwaga!!! Udział w warsztatach jest bezpłatny (współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Urząd Gminy w Dłutowie).  Zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dłutowie tel. 44 634 05 05   do dnia 16.08.2016r. (wtorek). Prosimy każdego uczestnika o dostarczenie zgody pisemnej rodzica lub opiekuna na udział w warsztatach (wzór zgody w załączeniu lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejw Dłutowie, ul. Główna 11). Minimalny wiek uczestnika 7 lat.

Grupa 1: 10.00 – 12.00

Grupa 2: 12.00 – 14.00


Zgoda opiekuna na wycieczkę

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker