9 października w Łodzi w Hotelu Borowiecki  przy ul. Kasprzaka 7/9 odbędzie się spotkanie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

parp

Tematem spotkania będzie Podmiotowy System Finansowania oraz Baza Usług Rozwojowych - zasady funkcjonowania i korzyści.

Na spotkanie można się zapisać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://www.parp.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-oraz-baza-uslug-rozwojowych-zasady-funkcjonowania-i-korzysci-38#zarejestruj-si%C4%99-na-spotkanie

Zapraszamy  na seminarium poświęcone Funduszom Europejskim wspierającym zdrowie.

Wystarczy kliknąć na poniższy baner żeby przejść na naszą stronę i zapisać się na spotkanie.

zaproszenie

 

Urząd Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor do spraw rolnictwa i gospodarki gruntami.

Podstawa prawna zatrudnienia, wymiar czasu pracy, warunki pracy:

1)Umowa o pracę na czas określony, a po zdaniu egzaminu ze służby przygotowawczej z wynikiem pozytywnym - na czas nieokreślony, pełny wymiar czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)Przygotowywanie regulaminów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy oraz stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i gospodarczych,

2)Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi oraz spraw dotyczących zakupów materiałów, usług związanych z bieżącym utrzymaniem lokali i budynków oraz terenów gminnych do nich przyległych,

3)Regulowanie uprawnień do lokalu osób pozostałych w nim po śmierci najemcy,

4)Prowadzenie spraw dotyczących usunięcia osób zajmujących lokale komunalne bez tytułu prawnego ,

5)Prowadzenie spraw związanych z przeglądami, remontami obiektów gminnych oraz prowadzenie spraw w zakresie serwisów pogwarancyjnych urządzeń tego wymagających,

6)Prowadzenie ewidencji i książek wszystkich obiektów gminnych,

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker