Sołectwa Mierzączka Duża, Piętków i Stoczki – Porąbki otrzymały granty sołeckie. Czeki, każdy o wartości 10 000zł ,na ręce sołtysów sołectw, które otrzymały wsparcie finansowe przekazał Marszałek województwa łódzkiego – Grzegorz Schreiber. Wręczenie czeków odbyło się na terenie OSP Mierzączka Duża. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli na wykonanie remontu dachu świetlicy strażnicy OSP w Piętkowie, montaż klimatyzacji w sali OSP Mierzączka Duża oraz rozbudowę i ogrodzenie strefy rekreacji w Stoczkach – Porąbkach. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

 

IMG 2677

IMG 2680

pomoc stawy

 

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lubhodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

okw

 

Obwodowe Komisje Wyborcze zlokalizowane na terenie naszej gminy mają nowe siedziby. W wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020r. Obwodowe Komisje wyborcze będą zlokalizowane w następujących miejscach:
-Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 obejmująca Dłutów - w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie, ul. Pabianicka 21,


-Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 obejmująca Piętków, Jastrzębiebniec, Kłucjasz, Stoczki - Porąbki, Świerczynę, Kociołki - Las, Redociny, Leszczyny Małe, Lesieniec, Tążewy, Czyżemin, Leszczyny Duże

 

-Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 obejmująca Dłutówek, Borkowice, Budy Dłutowskie, Hutę Dłutowską, Dąbrowę, Pawłówek - w Domu Kultury w Dlutowie, ul. Polna 3,


-Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 obejmująca Ślądkowice, Drzewociny, Mierzączkę Dużą, Orzk i Łaziska - w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, Drzewociny 34.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker