baner komputer dla rodziny 1

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Internet światłowodowy niebawem będzie dostępny w naszej Gminie!
Pierwsze podłączenia abonentów w Gminie Dłutów planowane są na przełomie marca – kwietnia 2021 roku.
Planowany przebieg światłowodu znajduje się na załączonych grafikach (dla całej gminy i szczegółowo dla Dłutowa).
Mieszkańcy zainteresowani dostępem do internetu światłowodowego powinni wypełnić formularz dostępny na stronie ➡️toya.net.pl/strona/swiatlowodem
Inwestycję planuje i realizuje Grupa TOYA.
gmina m
 
 
Dłutów m
 
 
2020 11 25 11h17 31

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS

  • Od 16 listopada 2020 r. we wszystkich urzędach skarbowych działa usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym".
  • Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie jest możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
  • Zwiększa to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

image gallery

Można umówić się na wizytę, której termin przypada w ciągu najbliższych 14 dni

Można to zrobić:

×          elektronicznie– samodzielnie umówić wizytę przez formularz na stronie wizyta.podatki.gov.pl

×          telefonicznie – zadzwonić do urzędu skarbowego - wykaz telefonów

Jak samodzielnie umówić wizytę w urzędzie skarbowym?

×          wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz załatwić

×          wybierz datę i godzinę wizyty

×          podaj swoje dane

×          potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na podany adres e-mail

×          w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne stanowisko/pokój jest wskazane w potwierdzeniu wizyty

Więcej informacji wRegulaminie (plik PDF 657KB)

Inne sposoby załatwiania spraw online
Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce Kontakt.

Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez Internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i pracowników urzędów.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker