Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie

informuje, że od dnia 01.08.2017 r.

można składać wnioski

na świadczenia wychowawcze (500+),

świadczenia rodzinneoraz fundusz alimentacyjny

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

 

Urząd Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor do spraw architektury i inwestycji.

Podstawa prawna zatrudnienia, wymiar czasu pracy, warunki pracy:

Umowa o pracę na czas określony, a po zdaniu egzaminu ze służby przygotowawczej 
z wynikiem pozytywnym - na czas nieokreślony, pełny wymiar czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)prowadzenie spraw dotyczących inwestycji, większych remontów i modernizacji realizowanych przez Gminę,

2)przygotowywanie projektów umów dla wykonawców,

3)stosowanie i przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych,

 

W dniu 14 lipca Gminę Dłutów odwiedził Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień. Podczas wizyty w Urzędzie Gminy w Dłutowie nastąpiło podpisanie umów na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, tzw. granty sołeckie. W tym roku otrzymały je Redociny - na dokończenie remontu strażnicy OSP w związku z obchodami 90-lecia istnienia OSP Redociny oraz Huta Dłutowska - na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie sali w klimatyzatory. Podczas uroczystego podpisania umów obecny był sołtys wsi Redociny - Pan Ireneusz Jach oraz sołtys Huty Dłutowskiej - Pan Rafał Szymczak. Umowę na realizację grantów sołeckich w sołectwach Róża i Markówka podpisał również Pan Robert Jarzębak – Wójt Gminy Dobroń, który przybył do Urzędu Gminy w Dłutowie na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego.granty soleckie

Fot. UM WŁ

Kolejnym punktem wizyty Pana Marszałka był pobyt na terenie budowy nowego przedszkola. Pan Witold Stępień został oprowadzony po nowo budowanym przedszkolu przez Panią Wójt - Grażynę Maślankę - Olczyk, Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów - Krzysztofa Janasa oraz przedstawiciela wykonawcy. Większość robót na budowie jest już wykonana, zostały ostatnie prace zewnętrzne i wykończeniowe. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest Instytucją za pośrednictwem której Gmina Dłutów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę przedszkola.

DSC 0372 1

Fot. UM WŁ

Ostatnim punktem wizyty Pana Marszałka było odwiedzenie I turnusu półkolonii letnich dla dzieci z Gminy Dłutów, które odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Łaziskach. Półkolonie zostały zorganizowane przez Ligę Kobiet Polskich oddział w Łodzi dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego. Dzieci uczestniczące w letnim wypoczynku czekały na wyjątkowego gościa przed budynkiem świetlicy, przywitały się z nim, a następnie wszyscy udali się do środka, gdzie nastąpiło uroczyste zakończenie I turnusu półkolonii letnich. Pani Danuta Frankiewicz - koordynator przedsięwzięcia podsumowała dwutygodniowy pobyt dzieci, następnie odbyła się krótka część artystyczna, a po niej wręczenie dyplomów i słodkich upominków. Na koniec dzieci obdarowały zgromadzonych gości własnoręcznie przygotowanymi upominkami, a następnie wszyscy pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

IMG 2360 1

Fot. K.Reliszka

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker