Zapraszamy do zapoznania się z nowym Informatorem Gminnym.

gazetka09-23.pdf

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 15 września 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25 w godzinach pracy urzędu

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz.2230)

Informujemy, że w dniu 25.08.2023 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Dłutów pok. 4 udostępniony zostanie do wglądu spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych - zaplanowanych na dzień 24.09.2023 r.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker