Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników informuje, że kolonie letnie, przeznaczone dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, odbędą się w terminie 10.08-18.08.2022 r. w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym ”Sawa” w miejscowości Stegna. Mogą z niego skorzystać dzieci urodzone od 1 stycznia 2006 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 lipca 2022 r. lub do wyczerpania miejsc.
Organizator wypoczynku zapewnia:
• Całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miłą obsługę;
• Transport;
• Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym spełniającym wymogi GIS,MEN i MZ;
• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
• Opiekę medyczną;
• Środki do higienicznej dezynfekcji oraz maseczki ochronne dla uczestników kolonii;
• Atrakcyjny i bogaty program zajęć kulturalno-oświatowych i wycieczek krajoznawczo-turystycznych – w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika.
Pozostała kwota do wpłaty przez rodziców stanowiąca koszt udziału dziecka w wypoczynku letnim to 750 zł.
Uwaga,
Kompletując dokumenty rodzic/opiekun prawny musi przedstawić oryginał zaświadczenia z KRUS (wszystkie dane podane w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika muszą być zgodne z danymi na Zaświadczeniu z KRUS). Poprawne zaświadczenie z KRUS powinno zawierać datę wystawienia, pieczątki placówki oraz informację: "Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie /ustawowo/od – do/pobiera rentę od-do)".
Więcej informacji na temat kolonii można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dłutowie u koordynatora rekrutującego uczestników pod nr telefonu 44 634-05-21 wew. 128.
 

ZAWIADOMIENIE

          Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie informuje , że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości  Czyżemin, w dniu 07.06.2022 r. (wtorek)   w godz. 8.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do  posesji od nr 1 do nr 14.

 Za utrudnienia przepraszamy.

 Osoba do kontaktu Grzegorz Majda tel. 604 14 15 56

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker