Nadleśnictwo Kolumna, informuje w oparciu o art. 42 ab ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r poz. 1683), że zostało zaplanowane następujące polowanie zbiorowe na terenie obwodu łowieckiego nr 161 OHZ Rydzyny:
20.11.2021 r.

Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Rydzyny i Dłutów wraz z przyległymi wsiami – Wieś Czyżemin, Leszczyny Duże, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek, Leszczyny Małe, Tążewy, Redociny, Stoczki Porąbki, Piętków, Świerczyna, Dłutów, Orzk, Łaziska.
26.11.2021 r.

Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dąbrowa i Dłutów wraz z przyległymi wsiami – Dąbrowa, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek, Leszczyny Duże , Leszczyny Małe, Tążewy, Redociny,
Stoczki Porąbki, Piętków, Świerczyna, Dłutów, Orzk, Łaziska, Drzewociny, Mierzączka Duża.
29.11.2021 r.

Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dąbrowa i Dłutów wraz z przyległymi wsiami – Dąbrowa, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek, Leszczyny Duże , Leszczyny Małe, Tążewy, Redociny,
Stoczki Porąbki, Piętków, Świerczyna, Dłutów, Orzk, Łaziska, Drzewociny, Mierzączka Duża.
04.12.2021 r.

Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Rydzyny wraz z przyległymi wsiami – Czyżemin, Leszczyny Duże, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek.
10.12.2021 r.

Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dąbrowa i Dłutów wraz z przyległymi wsiami – Dąbrowa, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice, Budy Dłutowskie,
Huta Dłutowska, Pawłówek, Leszczyny Duże , Leszczyny Małe, Tążewy, Redociny, Stoczki Porąbki, Piętków, Świerczyna, Dłutów, Orzk, Łaziska, Drzewociny, Mierzączka Duża.

11.12.2021 r.
Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dąbrowa i Dłutów wraz z przyległymi wsiami – Budy Dłutowskie, Leszczyny Duże , Leszczyny Małe, Tążewy, Redociny, Stoczki Porąbki, Piętków, Świerczyna, Dłutów, Orzk, Łaziska, Drzewociny, Mierzączka Duża, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice.

18.12.2021 r.
Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dąbrowa wraz z przyległymi wsiami – Dąbrowa, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek.


Rozpoczęcie w/w polowania planowane jest na godzinę 8:00, a zakończenia na 16:00.
W przypadku zmian dotyczących terminu lub miejsca polowania oraz nowych terminów
polowań zostanie wysłane osobne zawiadomienie.

Z poważaniem
Marcin Król
Nadleśniczy
Nadleśnictwo Kolumna

W związku z prowadzeniem prac wdrożeniowych dotyczących rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, Urząd Gminy w Dłutowie uprzejmie informuje, że obsługa interesantów w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie dowodów osobistych
i pozostałych zdarzeń z zakresu dowodów osobistych
w dniu 5 listopada 2021 r. (piątek) odbywać się będzie
tylko do godz. 12.00

Wójt Gminy Dłutów

/-/ Grażyna Maślanka-Olczyk

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker