https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-dlutow/

 

Zapraszamy do udziału

w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”

na najlepsze działania kierujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

 Do Konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomiane w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Karty udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 roku

w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pod adres ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów  z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu są dostępne na stronie:

https://wwwv.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker