W związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Dłutów  (https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1008032/) zgodnie z obowiązującymi przepisami, producent rolny, którego uprawy ucierpiały z powodu suszy ma nadal obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, zgodnie z zasadą wprowadzoną w 2020 r. poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy mają profil zaufany (PZ). Dzięki PZ można podpisać wniosek podpisem zaufanym.

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych?fbclid=IwAR08ksqDKf-1YMlzTk8IQS8GggfEqvaxG1LKSE0EkMOGnozlVyRBCz8Q3jA

Zgodnie z najnowszymi informacjami aplikacja ta zostanie ponownie uruchomiona po 20 lipca 2023 roku.

 Jeżeli jednak producent rolnik chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja ds. szacowania szkód wówczas powinien dokonać zgłoszenia w terminie umożliwiającym szacowanie, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

 ❗ ❗ ❗ JEST TO JEDNAK ROZWIĄZANIE OPCJONALNE ❗ ❗ ❗

 Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.