Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

powstanie warszawskie 1944 by polandgho0st d6g5icb

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – apel do mieszkańców Powiatu

W sobotę 1 sierpnia 2015 roku obchodzić będziemy uroczyście 71 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, która od kilku lat obchodzona jest jako święto państwowe - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.

Jednocześnie informujemy, iż w nawiązaniu do godziny "W" - w sobotę 1 sierpnia o godz. 17.00 w całym powiecie pabianickim przez 1 minutę zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syren upamiętniający to wydarzenie.

Z tej okazji kierujemy też apel do wszystkich mieszkańców naszego regionu o godne upamiętnienie uczestników heroicznego zrywu zbrojnego sprzed 71 lat - znanych i nieznanych bohaterów walk oraz bezimiennej ludności cywilnej Warszawy, których bezprzykładna ofiarność i poświęcenie w walce o wolną, niepodległą i w pełni suwerenną Ojczyznę zasługuje na najwyższy podziw i uznanie.

****

Krystian Dąbrowski

-- 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
tel. 42 225 40 39
fax. 42 215 91 66

Zapytanie ofertowe - stoiska gastronomiczne na imprezie plenerowej 23.08.2015

Dłutowski Klub Motorowy ogłasza zapytanie ofertowe

na wystawienie stoisk gastronomicznych i handlowych (plenerowe)

w trakcie Zawodów Cross Country 23.08.2015 r. w Dłutowie

 

Termin składania ofert: 30.07.2015

Forma składania ofert: drogą mailową na adres kontakt@dkm-dlutow.pl

W ofercie należy zawrzeć:

1. Dane kontaktowe oferenta: nazwa podmiotu, NIP, adres siedziby, telefon i nazwisko osoby do kontaktu

2. Informację o tym jakie stoiska może wystawić oferent (liczba, wielkość, rodzaj towarów lub usług)

 

Tel. do kontaktu: Tomasz Kmin 792 045 141

 

Z wybranymi oferentami będą prowadzone negocjacje.

 

Pomiary lasów

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

Łódź, 30 czerwca 2015 r.

IA-IV.7016.54.2015

Informacja

dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

 

Uprzejmie informuję, że Minister Środowiska powiadomił Wojewodów pismem z dnia 22 czerwca 2015 r., znak: DLP-I-610-29/23267/ 15/JŁ o rozpoczynającej się realizacji opracowania pod nazwą:

Wykonanie Wielkoobszarowej inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach.2015 - 2019.

Przedmiotowe prace inwentaryzacyjne są zgodne z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) i dotyczą wszystkich form własności, w tym także w lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju i będą prowadzone w cyklu 5-letnim w latach 2015-2019.

Czytaj więcej: Pomiary lasów

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker