Młody ekolog

 

Szkoła Podstawowa im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie  przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dłutowie we współpracy z Gminą Dłutów (beneficjent) w okresie od 01.09.2014r. do 26.06.2015r., realizuje zadania z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach  przedszkolach  pt.

" Młody ekolog – działam lokalnie, myślę globalnie” – program przyrodniczo-ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dłutowie.

    Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

 Łączne koszty zadania: 20 000 zł   

 - wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 18 000 zł. 

 - udział własny ze środków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dłutowie: 2000 zł

 

 Realizacja programu odbywać się będzie poprzez następujące działania i formy realizacji:

- prowadzenie zajęć edukacji ekologicznej w ramach zajęć dydaktycznych, kół zainteresowań, zajęć świetlicy szkolnej

- uczestniczenie w warsztatach tematycznych ZOO Safari w Borysewie

- wycieczki do różnych form ochrony przyrody w Polsce – park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody

- akcje proekologiczne- sprzątanie świata, zbiórka elektro-śmieci, makulatury, baterii, korków plastikowych,

- uroczystości szkolne –Pierwszy Dzień Wiosny, Światowy Dzień Wody, Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska

- wystawy pokonkursowe prac uczniów

- projekcie filmów ekologicznych.

 

 Zakres rzeczowy dofinansowania:

 - zakup pomocy dydaktycznych

 - wycieczki przyrodnicze i warsztaty specjalistyczne z zakresu przyrody i ekologii

 - nagrody dla laureatów i uczestników konkursów ekologicznych.

 

Warto poczytać: www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Projekt ekologiczny

Planowe wyłączenia prądu

 

Planowe wyłączenia prądu

 

2015-02-26, 7.30-14.30

Miejscowości (ulice)

 • Dłutów ul. Krzywa 16-32(bez 18) i 11-29, Wspólna,  Armii Krajowej 1-5, Spacerowa, Spokojna, Osiedlowa, Graniczna,  Borkowice  nr  5 do 12 +14A  , „Jurtex" Borkowice 12

 

2015-02-27, 7.30-16.00

Miejscowości (ulice)

 • Czyżemin - cała miejscowość,
 • Piętków,
 • Tążewy,
 • Stoczki,
 • Porąbki,
 • Redociny,
 • Leszczyny Duże
  Leszczyny Małe,
 • Leszczyny Duże Wiatrak 1-A254

 

2015-03-04, 7.00-18.00

Miejscowości (ulice)

 • Drzewociny 
 • Drzewociny Kolonia,
 • Drzewociny Ośrodek kolonijny
2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker