VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne: "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Dłutów na lata 2015 – 2025" oraz "Strategii Rozwoju Gminy Dłutów na lata 2015 – 2025"

Wójt Gminy Dłutów ogłasza konsultacje społeczne dokumentów: Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Dłutów na lata 2015 – 2025 oraz Strategii Rozwoju Gminy Dłutów na lata 2015 – 2025.

Konsultacje odbędą się w okresie od 11 maja do 9 czerwca 2016 r. Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Prognozy i Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów.
Projekty "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Dłutów na lata 2015 – 2025", „Strategii Rozwoju Gminy Dłutów na lata 2015 - 2025" oraz formularz dostępne są również w Urzędzie Gminy Dłutów.

Ankietę konsultacyjną należy przesłać:

1. w wersji elektronicznej na adres: dlutow@dlutow.pl - w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Prognozy oraz SR Gminy Dłutów”

lub

2. złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów (lub przesłać na podany adres).

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem. Powyższe sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Dłutów.

Załączniki:

1.Prognoza oddziaływania na środowisko

2.Strategia Rozwoju Gminy Dłutów na lata 2015-2025

3.Formularz zgłaszania uwag

 

 

XVII Majówka Strażacka 2016

 XVII Majówka Strażacka 2016

 

 W tym roku nasza gmina gościła strażaków z całego powiatu w ramach XVII Powiatowej Majówki Strażackiej.Pierwszą część strażackiego święta odbyła się w Pabianicach. Majówkę rozpoczęła mszą św. w kościele Trójcy Przenajświętszej, gdzie proboszczem jest kapelan strażaków ks. Jerzy Rzepkowski. Po nabożeństwie kolumna aut strażackich ruszyła do Dłutowa, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po zaparkowaniu samochodów przy ulicy Pabianickiej strażacy uroczysta paradą w towarzystwie Dłutowskiej Orkiestry przemaszerowali na boisko sportowe. Tam nastąpiło wręczenie awansów oraz odznaczeń.

 

Czytaj więcej: XVII Majówka Strażacka 2016

Podkategorie

 • Dom Kultury

  Nowe godziny pracy Domu Kultury

   

  Od września Dom Kultury jest czynny

  Poniedziałek 14:30 - 21:00

  Wtorek 13:30 - 20:00

  Środa 13:30 - 20:00

  Czwartek 13:30 - 20:00

  Piątek 11:00 - 15:00; 18:00 - 20:30

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker