Ankieta LGD "Dolina rzeki Grabi"

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” wkracza w kolejny okres działania

odpowiadający wdrażaniu środków pomocowych Unii Europejskiej

na lata 2014-2020.


W związku z tym partnerzy i członkowie tworzący LGD rozpoczęli debatę na 
temat rozwoju obszarów wiejskich w kolejnych latach. Uczestnicy warsztatów i 
spotkań dyskutowali nad najważniejszymi obszarami problemowymi na Naszym terenie,
wskazując jego największe silne i słabe strony.
Wyniki warsztatów zostaną obecnie poddane ocenie społeczności lokalnej w 
ramach niniejszej ankiety, która jest przeprowadzana we wszystkich dziewięciu 
gminach.
Pomysły przedsięwzięć wynikające z rezultatów ankietyzacji oraz z dyskusji
prowadzonych na spotkaniach będą podstawą do opracowania nowej Lokalnej
Strategii Rozwoju dla LGD na lata 2014-2020.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1yW7tqQ2TNqZmBUiUpNzBw5xjHH1YPHsuirf2nR4ovVc/viewform

oraz do informacji o badaniu ankietowym:
http://dolinagrabi.pl/home/9-aktualnosci/580-analiza-obszaru-ankieta-dla-mieszkancow-terenu-lokalnej-grupy-dzialania-jak-powinny-rozwijac-sie-nasze-tereny-wiejskie
z linkiem do ankiety.

Justyna Tarka - Koordynator Projektów
LGD "Dolina rzeki Grabi"
ul. Batorego 31 lok. 106
98-100 Łask

www.dolinagrabi.pl
tel/fax.: 43 676-21-30

https://www.facebook.com/pages/LGD-Dolina-rzeki-Grabi/586460538118979

Działaj Lokalnie IX edycja - konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracęmieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty w okresie między 1 lipca 2015 r., a 31 grudnia 2015 r.


W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które działają na terenie gmin:Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów, Biała, Czarnożyły, Mokrsko, Konopnica, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas, Buczek, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Dłutów, Dobroń.

W ramach programu można pozyskać granty do 6000,00 zł na projekty mające na celu pobudzanie lokalnej aktywności. A łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 41 800 zł. Wnioski są przyjmowanie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem:http://system.dzialajlokalnie.pl/. Wnioski można składać od 15 maja do 15 czerwca br. do godziny 23:59.

Jeśli potrzebujesz pomocy, konsultacji w wypełnieniu wniosku - skontaktuj się z nami: tel. 790 883 398, e-mail: sd_razem@poczta.onet.pl. 

Realizacja programu grantowego Działaj Lokalnie IX  jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu: Gminy Dobroń, Gminy Zelów, FRGZ, CTP, za co składamy serdecznie podziękowania.

Zapraszamy do udziału w Programie!


Do pobrania:
Regulamin

II Rajd Świętojański Ukryte Młyny Grabi Questingowy Rajd Motocykli Turystycznych 13.06.2015

 

plakat2www

 

lokalizacja startuwww

 

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker