Dotacje na działalność gospodarczą dla osób od 50 roku życia

RB_logo

Dodatkowy nabór ankiet w ramach projektu Rekiny biznesu

PUP w Pabianicach ogłasza dodatkowy nabór ankiet rekrutacyjnych w ramach projektu Rekiny biznesu – Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób w wieku 50+, które chciałyby uzyskać dotację na uruchomienie własnej firmy. Oferujemy bezzwrotną dotację w kwocie do 21.000 tys. zł oraz krótkie szkolenie „Własna firma”. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie od 09.07.2014 r. do 25.07.2014 r. Ankietę można pobierać ze strony internetowej

http://www.puppabianice.pl/urzad_pracy/Rekiny_biznesu.html 

lub w pok. 112 w siedzibie PUP w Pabianicach (bud. A, I piętro) codziennie w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Biuro projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

ul. Waryńskiego 11,

Bud. A, pok. 309, III piętro

Tel. 42 22 54 268 lub 42 22 54 207

loga_POKL_UE-srednie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmiania terminu odbioru bioodpadów od sierpnia 2014 r.

Uwaga: Zmiana terminu odbioru bioodpadów od sierpnia 2014 r.

„Oszczędzam energię- chronię klimat” – program przyrodniczo- ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dłutowie.

logo funduszu

 

Gmina Dłutów w okresie od 1 marca 2014r do 27 czerwca 2014r. realizuje zadanie z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach pt.

„Oszczędzam energię- chronię klimat” – program przyrodniczo- ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dłutowie.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska              

i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Łączne koszty zadania: 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 27 000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Udział własny ze środków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dłutowie – 3 000 zł (trzy tysiące złotych).

Zakres rzeczowy  dofinansowania:

- zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły

- wycieczki ekologiczne

- zajęcia specjalistyczne z zakresu ekologii

- nagrody dla laureatów i uczestników szkolnych konkursów ekologicznych

- artykuły dekoracyjne, biurowe, plastyczne i eksploatacyjne.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

elektrownia Jeziorskommglosy ptakownad Zalewem Jeziorskommzajecia z pracownikiem mm

Realizatorzy zadania

dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi

„Oszczędzam energię- chronię klimat” – program

przyrodniczo-ekologiczny dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Dłutowie

informują, iż

 podsumowanie projektu odbędzie się 

 w dniu 26 czerwca 2014r. o godzinie 8.30

w Szkole Podstawowej w Dłutowie.

 

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker