Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Dłutowie

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
PRZETARGI

Przetargi ogłoszone

sortuj datami malejąco   sortuj datami rosnąco
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych położonych we wsi Stoczki-Porąbki

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic :
Polnej, Sportowej, Krótkiej w Dłutowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki letniskowej położonej we wsi Stoczki-Porąbki:

na bankową obsługę budżetu gminy Dłutów w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych położonych we wsi Stoczki-Porąbki

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych we wsi Stoczki-Porąbki.i Dłutów Poduchowny.
Przetargu nieograniczonym na: Dostawy lekkiego oleju opałowego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro


Przetargi rozstrzygnięte

sortuj datami malejąco   sortuj datami rosnąco
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej
Drzewociny-Orzk-Kuźnica
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:
Piętków, Dłutów (ul. Leśna), Huta Dłutowska (ul. Poprzeczna, ul. Akacjowa), Ślądkowice, Stoczki-Porąbki
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów.

Przetarg na przebudowę drogi do gruntów rolnych w miejscowości Dłutówek
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic : Polnej, Sportowej, Krótkiej w Dłutowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Przetarg na remont i konserwację nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na terenie gminy Dłutów

na budowę sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Drzewociny - Orzk - Kuźnica


Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Drzewociny –Orzk -Kuźnica
Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesieniec.
Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drzewociny.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych we wsi Drzewociny i Stoczki-Porąbki.
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro na: Remont polegający na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ślądkowice.

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro na: Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i zadaszenia nad wejściem do budyku Gimnazjum w Dłutowie.

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro na ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę wraz rozłożeniem kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 00, ok. 450 ton.
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stoczki-Porąbki przy użyciu kruszywa dolomitowego.
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa wraz z rozłożeniem kruszywa dolomitowego frakcji 0 - 31,5 mm, ok 500 ton.
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu cząstkowego dróg asfaltowych na terenie Gminy Dłutów.
Przedmiotem zamówienia jest: Utrwalenie nawierzchni drogi szerokości 5 m, na odcinku 2735 m poprzez pokrycie dwiema warstwami emulsji i grysów bazaltowych w miejscowości Ślądkowice.
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie remontu cząstkowego dróg asfaltowych na terenie gminy Dłutów.
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO - Nadzór inwestorski.
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro na budowę sali sportowo- widowiskowej przy istniejącej szkole w Dłutowie.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro na przebudowę rozbudowę i termomodernizację budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dłutowie.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Ślądkowicach.
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Dłutów w sezonie 2005/2006.
Przetarg nieograniczony na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych dla budynku Gimnazjum w Dłutowie oraz zadaszenia nad wejściem do budynku.
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie naprawy dróg gminnych przy użyciu tłucznia dolomitowego w m. Łaziska i Budy Dłutowskie.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie map do celów projektowych, projektu budowalno - wykonawczego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czyżemin wraz z pozwoleniem na budowę.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro na utrwalenie nawierzchni dróg gminnych emulsją i grysami.
Og łoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działek budowlanych położonych w Ślądkowicach.
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Dłutowie.
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na remont i modernizację budynku po byłym Ośrodku Zdrowia.
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych w Ślądkowicach.
Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Dłutowie.
Przetarg neograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z podkładmi geodezyjnymi, kosztorysy inwestorski i nakładczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na przebudowę i modernizację dróg gruntowych w miejscowości Ślądkowice.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro
na remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro na równanie dróg gminnych gruntowych równiarką
Przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej w Ślądkowicach
Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w Ślądkowicach.
Ogłoszenie o oprzetargu ustnym na sprzedaż działek
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro
Informacja o zrealizowanej inwestycji.
Ogłoszenie o przetargu na obsługę bankową budżetu gminy Dłutów.
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów gruntów gminnych.
Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Dłutów.
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO.
Przetarg na Przebudowę i modernizację drogi asfaltowej Dłutów - Redociny.

Przetargi zakończone

sortuj datami malejąco   sortuj datami rosnąco
Przetarg nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę przedszkola w Dłutowie.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tążewy oraz drogi gminnej w miejscowości Łaziska
Pratarg nieograniczony na : Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dłutów
Przetarg nieograniczony na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych dla budynku Gimnazjum w Dłutowie oraz na wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku.
 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Anna Chodasewicz http://www.bip-dlutow.plIlość odwiedzin: 268525 od 2003-06-15