Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest pod niżej wskazanym linkiem:

https://www.gov.pl/attachment/4077da08-3d65-4139-b3d0-f1d2b69dc17d

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Szczegółowe informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa w zakładce INNE – zwrot podatku akcyzowego.

Poniżej link do w/w strony:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego