Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rachunek bankowy właściwy do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami i terminy płatności

Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Nr 48 8788 0009 2004 0300 1948 0018

Terminy płatności opłaty:

- I rata        do dnia 31 - go marca

- II rata       do dnia 30 - go maja

- III rata      do dnia 30 - go września

- IV rata      do dnia 31 - go grudnia

Stawki opłaty:

Uchwała Nr XIX15421 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dłutów

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr XIX15421 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 r. - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi