Rachunek bankowy i terminy płatności

Rachunek bankowy właściwy do wpłat podatków i opłaty skarbowej:

Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Nr 27 8788 0009 0300 1948 2047 0008

Terminy płatności podatków:

Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny:

- I rata do dnia 15 - go marca

- II rata do dnia 15 - go maja

- III rata do dnia 15 - go września

- IV rata do dnia 15 - go listopada

Podatek od środków transportowych:

- I rata do dnia 15 - go lutego

- II rata do dnia 15 - go września

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości:

- do 15 - go dnia każdego miesiąca a za styczeń do 31- go stycznia

Podatek rolny:

- I rata do dnia 15 - go marca

- II rata do dnia 15 - go maja

- III rata do dnia 15 - go września

- IV rata do dnia 15 - go listopada

Podatek leśny:

- do 15 - go dnia każdego miesiąca

Podatek od środków transportowych:

- I rata do dnia 15 - go lutego

- II rata do dnia 15 - go września

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Stawki podatków

Podatek od nieruchomości

2022 rok

Uchwała Nr XXIV/206/ Rady Gminy Dłutów z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dłutów

2021 rok

Uchwała Nr XVII 137 2020 Rady Gminy Dłutów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów

Podatek rolny

2022 rok

Stawka podatku rolnego na 2022 rok wynosi 153,70 zł dla gruntów gospodarstw rolnych
i 307,40 zł dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne.

2021 rok

Stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosi 146,375 zł dla gruntów gospodarstw rolnych  i 292,75 zł dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne.

Podatek leśny

2022 rok

Stawka podatku leśnego na 2022 rok wynosi 46,6972 zł.

2021 rok

Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,3048 zł.

Formularze podatkowe

Dla osób fizycznych

Podatek od nieruchomości

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatkników

Podatek rolny

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Podatek leśny

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Dla osób prawnych

Podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Zwolnienia

Uchwała Nr XIX 127 2012 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości i od środków transportowych na terenie gminy Dłutów

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia - podatki

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku

2022 rok

Uchwała Nr XXIV/207/21 Rady Gminy Dłutów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dłutów

2021 rok

Uchwała Nr XVII 138 2020 Rady Gminy Dłutów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów

Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych oraz załącznik DT1/A

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT1/A Załącznik do deklaracji DT-1